XI Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska

XI Sesja Rady Gminy Wola Mysłowska

Share
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
Report
Category:
Description:
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RG.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
6. Przedłożenie projektu budżetu gminy na 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez GminęWola Mysłowska,
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Wola Mysłowska na rok szkolny 2019/2020,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
14. Zakończenie Sesji.
Up Next Autoplay